Return to site

7 ข้อเข้าใจผิด ในวงการศัลยกรรม

by สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ผมเชื่อว่าต้องมีซักข้อในนี้แหละครับ ที่คุณเข้าใจผิดอยู่

broken image