Return to site

คนหน้าอกใหญ่เท่านั้น ที่เข้าใจ !!

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม (Breast reduction) นพ.ธฤต ลั่นซ้าย

การมีขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินไปมีความลำบากนะครับ พอไปบ่นกับคนรอบข้างก็มักจะได้คำตอบว่า "นมใหญ่ๆดีแล้ว คนอื่นเค้าต้องไปเสริมกัน " " นมใหญ่ sexy จะตาย เรายังอยากมีเลย " " นมใหญ่ๆไม่ชอบ มะ เอามาแบ่งให้เรานี่ 555 " ฯลฯ

แต่ความจริงอันปวดร้าวก็คือ ขนาดหน้าอกที่ใหญ่ เกินไป ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ครับ

1) ปวดคอ ปวดหลัง จากน้ำหนักเต้านมที่ถ่วง

2) สายเสื้อใน กดทับบ่า จนเจ็บ หรือ เป็นร่อง

3) เป็นผื่นเชื้อรา หรือผิวหนัง อับชื้นบริเวณร่องใต้ราวนม

4) ตกเป็นเป้าสายตาคนอื่นมาตั้งแต่วัยรุ่น ทำให้ขาดความมั่นใจได้

หน้าอกที่ใหญ่จนมีอาการข้างต้น สามารถผ่าตัดลดขนาดได้ครับ โดยมีหลายวิธี แต่หลักการสำคัญคือ ลดขนาดเต้านมให้มีขนาดเหมาะสม , ตัดแต่งผิวหนังที่หย่อนยาน ,ย้ายหัวนมขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม

breast reduction
breast reduction ลดขนาดหน้าอก
breast reduction ลดขนาดหน้าอก

การผ่าตัดลดขนาดเต้านมเป็นการผ่าตัดใหญ่ครับ ต้องทำในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล ภายใต้การตมยาสลบ ก่อนผ่าตัดแพทย์จะทำการตรวจ และร่วมกันวางแผนการผ่าตัดกับผู้ป่วย ถึงตำแหน่งของรอยแผล รูปร่างและขนาดหน้าอกที่ต้องการ